กรมสรรพากร เดินหน้าเก็บภาษีออนไลน์ ให้ธนาคารรายงานคนที่มียอดฝาก-รับโอน 3 พันครั้ง/ปี

กรมสรรพากร ยืนยันเดินหน้าเรียกเก็บภาษีออนไลน์ แม้จะมีเสียงคัดค้านจากภาคเอกชน โดยให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมลูกค้าที่มียอดฝาก-รับโอนเงิน ตั้งแต่ 3 พันครั้งต่อปี มายังสรรพากร หากไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับวันละ 1 หมื่นบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ครั้งแรก 31 มี.ค. 2563

โดยขณะนี้กรมสรรพากร อยู่ระหว่างเปิดให้ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเปิดรับฟังความเห็น ถึงวันที่ 15 เมษายน นี้ ผ่านเว็บไซด์กรมสรรพากร www.rd.go.th

ทั้งนี้ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรมีอำนาจในการขอรายงานธุรกรรมการเงินของลูกค้าจากสถาบันการเงินที่เห็นว่า มีความผิดปกติได้อยู่แล้ว แต่การแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเน้นไปยังลูกค้าที่มีธุรกรรมพิเศษ เช่น การขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ในระบบออนไลน์ ซึ่งขอให้มีการรายงานเป็นประจำทุกปี

ส่วนที่ไม่ได้ขายสินค้าหรือบริการ หากมีธุรกรรมการรับ หรือโอนตามที่กำหนด ก็จะต้องรายงาน เพื่อให้ทราบว่า เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอะไร ซึ่งกรณีนี้จะช่วยป้องกันการทุจริตในด้านต่างๆ และรวมถึง ปัญหาฟอกเงินด้วย

 

 

สำหรับธุรกรรมพิเศษที่สถาบันการเงินต้องรายงานนั้น หมายถึงยอดฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปต่อปี หรือยอดฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 200 ครั้งขึ้นไปและมียอดรวมตั้งแต่ปีละ 2 ล้านบาทขึ้นไป

ด้าน นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งตลาดดอทคอม ให้ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับการออกกฏหมายดังกล่าว เนื่องจากจะยิ่งส่งผลให้สถานการณ์ทุกอย่างแย่ลง และบีบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บางกลุ่มพยายามหนี และหลีกเลี่ยง การใช้ระบบการเงินไทยหรือการเงินในระบบ

โดยทางออกที่เหมาะสม ควรเก็บกับผู้ที่มีรายได้จำนวนมาก หรือหากจะออกมาตรการใด ก็ไม่ควรเสียงดังจนเกินไป มิเช่นนั้นผู้ค้ารายเล็ก จะเกิดความกังวลและส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในภาพรวม
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดว่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 แสนบาท และปรับอีก ไม่เกินวันละ 1 หมื่นบาท ขณะเดียวกันยังกำหนดให้ ผู้มีหน้าที่รายงาน ส่งรายงานข้อมูลให้กรมสรรพากรครั้งแรกภายใน 31 มีนาคม 2563